Laboratorium diagnostyczne

diag

Centrum Medyczne „Nad Brdą” posiada własne laboratorium diagnostyczne  z punktem pobrań. Laboratorium jest zarejestrowane w krajowej ewidencji laboratoriów diagnostycznych. Jego praca podlega systematycznej kontroli  jakości i nadzorowi zespołu diagnostów laboratoryjnych. Oferujemy szeroki panel badań z zakresu hematologii,  koagulologii, chemii klinicznej  i analityki ogólnej. Na wykonanie badań, które nie są robione w naszym laboratorium mamy podpisane umowy z innymi placówkami.

Kierownik Laboratorium

mgr Teresa Wieczorek - diagnosta laboratoryjny, specjalista analityki klinicznej

Laboratorium czynne jest
w dni powszednie od 700-1420

Materiał biologiczny pobierany jest
w godz. 715 - 900

Pilne skierowania realizowane są przez cały czas pracy laboratorium. Wyniki z naszego Laboratorium w większości są do odbioru tego samego dnia u lekarza , który wydał na nie skierowanie.


Tel. 52 518 35 87

Laboratorium świadczy również na życzenie pacjenta usługi odpłatne według cennika dostępnego na miejscu.