Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Transport Medyczny

Każdy pacjent w sytuacji, gdy niezbędne jest podjęcie leczenia w oddziale leczniczym udzielającym świadczeń we właściwym zakresie a jego stan zdrowia lub dysfunkcje narządowe uniemożliwiają korzystanie ze środków transportu publicznego, może liczyć na bezpłatny transport do wskazanej, najbliższej placówki służby zdrowia. W takim przypadku zlecenie wystawia lekarz stwierdzający konieczność leczenia w oddalonej od miejsca zamieszkania pacjenta placówce opieki zdrowotnej (lekarz specjalista lub lekarz POZ).
Na podstawie takiego zlecenia należy skontaktować się z Firmą przewozowo-transportową:

CIUPAK TRANSPORT Waldemar Ciupak
ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 10,   85-090 Bydgoszcz
tel. fax. 52 345 61 25 (800-1500)
tel. kom. 661 729 172
tel. kom. 667 957 763

Po zakończeniu leczenia szpitalnego jeżeli istnieje potrzeba transportu do domu pacjenta zlecenie na transport do domu wystawia lekarz pracujący na oddziale szpitalnym.

W innym przypadku (przewozy nie związane z prowadzonym leczeniem, przewozy do placówek opiekuńczych, zmiana miejsca pobytu chorego, wypoczynek) określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego.

Według powyższego rozporządzenia:

pacjenci z I stopniem niepełnosprawności (do których zalicza się osoby zdolne do poruszania się przy wykorzystaniu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych bez stałej pomocy innej osoby i zdolne do korzystania ze środków transportu publicznego) – płacą 100% kosztów transportu.

pacjenci z II stopniem niepełnosprawności – (do których zalicza się osoby zdolne do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych) – płacą 60% kosztów transportu.

Rejestracja Internetowa

 rejestracja2

www.cm-nadbrda.pl

logo stopka 
NZOZ Centrum Medyczne
"Nad Brdą"
ul. Dworcowa 63
85-009 Bydgoszcz

Zobacz na mapie

REJESTRACJA:
tel. 52 518 34 64

SEKRETARIAT:
tel. 52 518 34 70
fax. 52 518 54 08