Koronawirus/Covid19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  • Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w
    związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
  • Z dniem 1 lipca 2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na
    obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

divider

Skip to content