Medycyna pracy

med pracy


Poradnia świadczy usługi medyczne związane z zapobieganiem chorobom zawodowym,a w szczególności badania profilaktyczne pracowników i  badania dla celów sanitarno epidemiologicznych, orzekanie o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na określonym stanowisku, prowadzi  wizytacje  stanowisk pracy, współpracuje z służbami BHP. Wykonuje również badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii. Usługi są świadczone fachowo zgodnie z obowiązującymi przepisami  na podstawie umowy z pracodawcą.
             
Jesteśmy jedną z większych poradni tego typu w Bydgoszczy. Oferujemy konkurencyjne warunki. Dysponujemy pełnym  zapleczem diagnostycznym i specjalistycznym.

Na badania pracownicy powinni zgłaszać się do Rejestracji Poradni Medycyny Pracy  p.154 
w godz. 700-1100  z wypełnionymi przez pracodawcę skierowaniami . 

skierowanie na badanie –  POBIERZ

Badania w większości przypadków wykonujemy w ciągu jednego dnia roboczego.

 
INFORMACJA  POD  NUMERAMI   TELEFONÓW

Rej. 52 518 34 63,     Sekr. 52 518 34 70 


Pacjentów przyjmują:

Arleta Pawluczuk  - lekarz specjalista  medycyny pracy  

                - uprawniony do badań kierowców
                
- uprawniony do badań pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego
                
uprawniony do badań pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych
                 z bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Wojciech Wachowicz  - lekarz specjalista medycyny pracy

                - uprawniony do badań kierowców

Halina Ilczyszyn-Ziętak - lekarz chorób wewnętrznych

                - uprawniony do badań profilaktycznych
               
- uprawniony do badań kierowców

 Agnieszka Rybak-Zawadzka - lekarz specjalista medycyny pracy

                 - uprawniony do badań profilaktycznych
                 - uprawniony do badań kierowców


USŁUGI ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWO PO KONKURENCYJNYCH CENACH !!!

Z A P R A S Z A M Y !!!

Więcej informacji - czytaj w zakładce OFERTA