Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Oferta dla zakładów pracy

W Centrum Medycznym „NAD BRDĄ” prowadzi działalność jedna z większych w naszym mieście
Poradnia Medycyny Pracy.

 W swojej ofercie ma ona komercyjną obsługę firm w zakresie :

Sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami tj.
w szczególności:

  • przeprowadzanie badań wstępnych ,okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy
  • orzecznictwo lekarskie (wydawanie zaświadczeń) do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i  przepisach do niego wydanych
  • ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy
  • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych  z   wykonywaną pracą


Współdziałania z pracodawcą na rzecz ochrony zdrowia pracowników
w szczególności poprzez:

  • udział lekarza w Zakładowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • wykonywanie wizytacji stanowisk pracy
  • doradztwo w zakresie BHP
  • rozeznanie środowiska pracy
  • informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę określone obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników. Zgodnie z przepisami pracodawca ponosi koszty badań wstępnych, okresowych
i kontrolnych pracowników, a badania  powinny być wykonywane na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z jednostką służby medycyny pracy. W Poradni Medycyny Pracy pracuje  wykwalifikowany zespół lekarzy specjalistów medycyny pracy oraz innych specjalizacji. Zgodnie z przepisami zakres badań zależy
od stanowiska pracy oraz czynników szkodliwych i warunków uciążliwych występujących na danym stanowisku.

skierowanie na badanie -  POBIERZ 

NFORMACJA  POD  NUMERAMI   TELEFONÓW
Rejestracja 52 518 34 63,     Sekretariat 52 518 34 70

 

 

 

 

Rejestracja Internetowa

 rejestracja2

www.cm-nadbrda.pl

logo stopka 
NZOZ Centrum Medyczne
"Nad Brdą"
ul. Dworcowa 63
85-009 Bydgoszcz

Zobacz na mapie

REJESTRACJA:
tel. 52 518 34 64

SEKRETARIAT:
tel. 52 518 34 70
fax. 52 518 54 08