IT Support Services

Podstawowa opieka zdrowotna

Poradnia udziela porad lekarskich osobom, które ukończyły 18 rok życia.

Zajmuje się kompleksową opieką nad pacjentami, którzy wybrali nasz POZ na podstawie złożonej deklaracji. Porady lekarskie udzielane są przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych (internistów).

Wykonują oni świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze oraz kierują na konsultacje specjalistyczne, rehabilitacyjne, leczenie uzdrowiskowe i szpitalne. Wszyscy lekarze systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach szkoleniowych i sympozjach. Nasi pacjenci mogą więc liczyć na nowoczesną diagnostykę oraz oparte na najnowszych osiągnięciach leczenie. Przychodnia dysponuje szeroką bazą diagnostyczną. Naszym priorytetem jest zadowolenie każdego pacjenta.


Pacjentów przyjmują:

Beata Wiśniewska – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej

Krzysztof Demidowicz – lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Halina Ilczyszyn-Ziętak – lekarz chorób wewnętrznych

Wojciech Wachowicz – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy

Lekarze pracują według harmonogramu dostępnego w rejestracji

tel.: 52 518 34 64


Wizyty domowe

Nasza Przychodnia zapewnia swoim pacjentom niepełnosprawnym ruchowo oraz osobom leżącym bezpłatne wizyty lekarza i pielęgniarki w domu.

Okresowa kontrola stanu zdrowia i aktualnego leczenia powinna być przeprowadzana co 3-6 miesięcy w zależności od schorzenia. Termin wizyty można ustalić indywidualnie z lekarzem opiekującym się pacjentem lub lekarzem, który w danym dniu wykonuje wizyty domowe.

Uwaga!!!

Choroby infekcyjne przebiegające z gorączką są konsultowane przez lekarzy w przychodni. Wyniki badań oraz wieloletnie doświadczenie pokazują, że takie postępowanie jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka powikłań. Zapewnia za to większy dostęp do lekarza osobom chorym w okresie zwiększonej zachorowalności.

Lekarze wykonują wizyty domowe od poniedziałku do piątku według harmonogramu dostępnego w rejestracji.

Uzgadnianie wizyt domowych w godz. 8:30-11:00

tel.: 792 000 108

divider

Skip to content