Poradnia pulmonologiczna

pulmuno

Poradnia Pulmonologiczna zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego, w szczególności: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), astmy oskrzelowej, gruźlicy, mukowiscydozy, odmy opłucnowej, pylicy płuc, raka płuc, sarkoidozy, śródmiąższowych chorób płuc, zapaleń oskrzeli, zapaleń płuc. Dysponujemy na miejscu bazą diagnostyczną w postaci laboratorium, pracowni rtg i pracowni spirometrycznej.


 Pacjentów przyjmują:

 Jacek Dulęba - lekarz specjalista chorób płuc


    

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia gwarantuje bezpłatne porady dla osób ubezpieczonych
rejestracja pod nr tel. 52 518 34 64 w godzinach pracy przychodni.