Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rejestracja

Rejestracja odbywa się osobiście w godzinach od 700 do 1800     
lub telefonicznie od godziny 730 do godz. 1800

REJESTRACJA OGÓLNA                                  telefon
TEL. 52 518 34 64

REJESTRACJA PORADNI DZIECIĘCEJ       
TEL. 52 518 52 62

REJESTRACJA GINEKOLOGICZNA               
TEL. 52 518 52 82

REJESTRACJA STOMATOLOGICZNA            
TEL. 52 518 53 67

REJESTRACJA ZAKŁADU REHABILITACJI   
TEL. 52 518 34 57

Personel rejestracji dokłada wszelkich starań by odebrać każdy telefon dzieląc czas pomiędzy pacjentów dzwoniących oraz pacjentów czekających w kolejce.

Warunkiem zarejestrowania do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest złożenie przez Pacjenta deklaracji wyboru.

Pierwsza wizyta w poradni specjalistycznej wymaga posiadania  skierowania od lekarza POZ lub innego specjalisty świadczącego usługi w ramach umowy z NFZ. Skierowanie nie jest wymagane do poradni dermatologicznej, ginekologiczno-położniczej, okulistycznej.


Nasza Przychodnia zapewnia swoim pacjentom niepełnosprawnym ruchowo oraz osobom leżącym bezpłatne wizyty lekarza i pielęgniarki w domu.

Okresowa kontrola stanu zdrowia i aktualnego leczenia powinna być przeprowadzana co 3-6 miesięcy w zależności od schorzenia. Termin wizyty można ustalić indywidualnie z lekarzem opiekującym się pacjentem lub lekarzem, który w danym dniu wykonuje wizyty domowe.

Choroby   infekcyjne   przebiegające  z   gorączką   są   konsultowane   przez  lekarzy w przychodni. Wyniki badań oraz wieloletnie doświadczenie pokazują, że takie postępowanie jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka powikłań. Zapewnia za to większy dostęp do lekarza osobom chorym w okresie zwiększonej zachorowalności.

Wizyty domowe wykonywane są od poniedziałku do piątku według harmonogramu dostępnego w rejestracji. Uzgadnianie wizyt domowych:

Poradnia POZ dla dorosłych w godz. 830-1100
Tel. 792 000 108
Poradnia Dziecięca w godz. 830-1030
Tel. 52 518 52 62


Od 1 stycznia 2013r. uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ).

1. Pacjent, który chce skorzystać z wizyty u lekarza jest zobowiązany przedstawić dokument z numerem pesel (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), w celu potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

2. W sytuacji gdy Pacjent otrzyma informację, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień do bezpłatnych świadczeń, powinien złożyć oświadczenie. Takie oświadczenie Pacjent składa tylko wówczas, gdy jest przekonany o swoim prawie do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

3. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, NFZ wystąpi z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.

4. Pacjent z niepotwierdzonym prawem do świadczeń, który nie złożył oświadczenia może skorzystać wyłącznie z wizyty odpłatnej według cennika.      

 

 

 

 

Rejestracja Internetowa

 rejestracja2

www.cm-nadbrda.pl

logo stopka 
NZOZ Centrum Medyczne
"Nad Brdą"
ul. Dworcowa 63
85-009 Bydgoszcz

Zobacz na mapie

REJESTRACJA:
tel. 52 518 34 64

SEKRETARIAT:
tel. 52 518 34 70
fax. 52 518 54 08