Ośrodek dzienny rehabilitacji kardiologicznej

cardio


Program rehabilitacji Kardiologicznej w Ośrodku Dziennym obejmuje:

I. Postępowanie diagnostyczne: ocena stanu chorego (klinicznego, fizjoterapeutycznego i psychologicznego), w tym testy wysiłkowe (próba wysiłkowa lub  6- minutowy test marszowy) w celu oceny wydolności fizycznej i kwalifikacji pacjenta do odpowiedniego modelu usprawnienia; optymalizacja leczenia farmakologicznego.

II. Program usprawnienia składa się z:

1. Gimnastyki ogólnousprawniającej (ćwiczenia oddechowe, izometryczne, ćwiczenia kształcące sylwetkę w różnych pozycjach ciała).
2. Ćwiczeń wytrzymałościowych na ergometrach ze stopniowo zwiększonym obciążeniem w formie ciągłej lub interwałowej.
3. Zajęć psychoedukacyjnych z psychologiem w celu opanowania sytuacji stresogennych, stanów emocjonalnych – leku i/lub depresji, akceptacji ograniczeń wynikających z następstw choroby, psychoterapię oraz relaksację.
4. Edukacji zdrowotnej dotyczącej diagnostyki i zwalczania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz modyfikacji stylu życia.
5. Konsultacji lekarzy specjalistów kardiologii i rehabilitacji medycznej.
6. Monitorowania efektów rehabilitacji kardiologicznej.

Rehabilitacja kardiologiczna dla każdego pacjenta ustalana jest indywidualnie przez lekarza Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej, jednak okres usprawniania nie powinien trwać dłużej niż 24 osobodni w ciągu trzech miesięcy (kwartał). Zajęcia prowadzone są codziennie przez 5 dni w tygodniu, średnio trwają ok. 2 – 3 godziny.

Na leczenie w Ośrodku Dziennym Rehabilitacji Kardiologicznej może wystawić skierowanie lekarz:
- oddziału kardiologii,
- oddziału kardiochirurgii,
- oddziału chorób wewnętrznych,
- poradni kardiologicznej,
- poradni rehabilitacyjnej.


Z rehabilitacji Kardiologicznej w Ośrodku Dziennym mogą skorzystać chorzy po:
- zawale mięśnia sercowego,
- ostrych zespołach wieńcowych,
- plastyce naczyń wieńcowych,
- operacjach kardiochirurgicznych,
- wszczepieniu stymulatora/defibrylatora,
- koronaroplastyce,
- innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji
 w warunkach ośrodka dziennego.


Profesjonalną opiekę zapewniają Państwu:

Małgorzata Idźkowska - lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
Alicja Borsuk - lekarz specjalista kardiologii
mgr Danuta Jaskólska  - psycholog kliniczny 
oraz doświadczona kadra fizjoterapeutów


Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia gwarantuje bezpłatne porady dla osób ubezpieczonych
rejestracja pod nr tel. 52 518 34 64 w godzinach pracy przychodni.