IT Support Services

Oferta dla zakładów pracy

W Centrum Medycznym „NAD BRDĄ” prowadzi działalność jedna z większych w naszym mieście Poradnia Medycyny Pracy.

W swojej ofercie ma ona komercyjną obsługę firm w zakresie:

Sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami tj. w szczególności:

  • przeprowadzanie badań wstępnych ,okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy
  • orzecznictwo lekarskie (wydawanie zaświadczeń) do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach do niego wydanych
  • ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy
  • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą

Współdziałania z pracodawcą na rzecz ochrony zdrowia pracowników w szczególności poprzez:

  • udział lekarza w Zakładowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • wykonywanie wizytacji stanowisk pracy
  • doradztwo w zakresie BHP
  • rozeznanie środowiska pracy
  • informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę określone obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników. Zgodnie z przepisami pracodawca ponosi koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, a badania powinny być wykonywane na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z jednostką służby medycyny pracy. W Poradni Medycyny Pracy pracuje wykwalifikowany zespół lekarzy specjalistów medycyny pracy oraz innych specjalizacji. Zgodnie z przepisami zakres badań zależy od stanowiska pracy oraz czynników szkodliwych i warunków uciążliwych występujących na danym stanowisku.


skierowanie na badanie – Pobierz

Informacja pod numerami telefonów:

Rejestracja 52 518 34 63
Sekretariat 52 518 34 70

Rejestracja On-line – Medycyna pracy

divider

Skip to content