IT Support Services

Medycyna pracy

Poradnia świadczy usługi medyczne związane z zapobieganiem chorobom zawodowym,a w szczególności badania
profilaktyczne pracowników i badania dla celów sanitarno epidemiologicznych, orzekanie o zdolności lub
przeciwwskazaniach do pracy na określonym stanowisku, prowadzi wizytacje stanowisk pracy, współpracuje z służbami
BHP. Wykonuje również badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii. Usługi są świadczone fachowo
zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie umowy z pracodawcą.

Jesteśmy jedną z większych poradni tego typu w Bydgoszczy. Oferujemy konkurencyjne warunki. Dysponujemy pełnym
zapleczem diagnostycznym i specjalistycznym.

Na badania pracownicy powinni zgłaszać się do Rejestracji Poradni Medycyny Pracy

Pokój nr 154 w godzinach 7:00 – 11:00 z wypełnionymi przez pracodawcę skierowaniami

Termin badania powinien uzgodnić Zleceniodawca z wyprzedzeniem drogą elektroniczną medycynapracy@cmnadbrda.pl lub telefonicznie 52 518 34 63 w godz. między 11:00 – 13:00.

Pracownik ze skierowaniem z zakładu pracy może także zarejestować się osobiście lub telefonicznie w godz. od 11:00 do
13:00.

W przypadku istnienia wady wzroku należy przynieść ze sobą okulary korekcyjne.

skierowanie na badanie POBIERZ

Badania w większości przypadków wykonujemy w ciągu jednego dnia roboczego.


Informacja pod numerami telefonów

Rejestracja:52 518 34 63
Sekretariat: 52 518 34 70


Pacjentów przyjmują:

Arleta Pawluczuk – lekarz specjalista medycyny pracy

  • uprawniony do badań kierowców
  • uprawniony do badań pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego
  • uprawniony do badań pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Monika Pomagier – Różyło – lekarz specjalista medycyny pracy

Wojciech Wachowicz – lekarz specjalista medycyny pracy

  • uprawniony do badań kierowców

Halina Ilczyszyn-Ziętak – lekarz chorób wewnętrznych

  • uprawniony do badań profilaktycznych
  • uprawniony do badań kierowców

Agnieszka Rybak-Zawadzka – lekarz specjalista medycyny pracy

  • uprawniony do badań profilaktycznych
  • uprawniony do badań kierowców

Usługi świadczymy kompleksowo w konkurencyjnych cenach!

ZAPRASZAMY!

divider

Skip to content