IT Support Services

Poradnia dzieci chorych

W poradni przyjmujemy pacjentów do 18 roku życia , których rodzice lub opiekunowie prawni wybrali dla swojego dziecka w naszej przychodni lekarza pediatrę na podstawie złożonej deklaracji.

Dobro naszych podopiecznych jest dla nas priorytetem.Poradnia zajmuje się kompleksową opieką nad dzieckiem, które zgłasza się do niej w przypadku każdego pogorszenia stanu zdrowia lub innych objawów niepokojących jego rodziców. Porady lekarskie są udzielane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii.

Nasi lekarze systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach szkoleniowych i sympozjach. Mali pacjenci mogą więc liczyć na nowoczesną diagnostykę oraz oparte na najnowszych osiągnięciach leczenie. Dzięki przyjaznej i ciepłej atmosferze dzieci chętnie do nas przychodzą, a uśmiechy na ich buziach są dla nas największą nagrodą.


Pacjentów przyjmują:

Katarzyna Mysłajek – Zalita – lekarz specjalista chorób dzieci

Aldona Rudzka – Gockiewicz – lekarz specjalista chorób dzieci

Ewa Demidowicz – lekarz specjalista chorób dzieci


Lekarze pracują według harmonogramu dostępnego w rejestracji

tel.: 52 518 52 62

Nasza Przychodnia świadczy w przypadkach uzasadnionych medycznie wizyty domowe dla małych pacjentów. Wizyty są przyjmowane przez lekarza po zebraniu dokładnego wywiadu od rodzica chorego dziecka.


Uwaga!!!

Choroby infekcyjne przebiegające z gorączką są konsultowane przez lekarzyw przychodni. Wyniki badań oraz wieloletnie doświadczenie pokazują, że takie postępowanie jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka powikłań. Zapewnia za to większy dostęp do lekarza osobom chorym w okresie zwiększonej zachorowalności.

Lekarze wykonują wizyty domowe w dni powszednie według harmonogramu dostępnego w rejestracji. Uzgadnianie wizyt domowych w godz. 8:30 – 10:30

tel.: 52 518 52 62

divider

Skip to content