IT Support Services

Poradnia dzieci zdrowych

W Poradni dla Dzieci Zdrowych, w miłej i przyjaznej atmosferze wykonywane są patronaże i bilanse zdrowia, porady dotyczące profilaktyki zdrowotnej u dzieci, a także szczepienia obowiązkowe i zalecane w Programie Szczepień Ochronnych (PSO).

Staramy się, aby ból i stres małego pacjenta związany ze szczepieniem był jak najmniejszy. Proponujemy rodzicom szczepionki skojarzone, które zmniejszają ilość wkłuć i łez.

Szczepienia wykonuje wykwalifikowany personel z uprawnieniami do wykonywania szczepień. Staramy się, aby każde dziecko objęte naszą opieką wychodziło od nas uśmiechnięte i bezpiecznie osiągnęło pełnoletność.


Pacjentów przyjmują:

Katarzyna Mysłajek – Zalita – lekarz specjalista chorób dzieci

Aldona Rudzka – Gockiewicz – lekarz specjalista chorób dzieci


Lekarze pracują według harmonogramu dostępnego w rejestracji

Dzieci rejestrowane są z wyprzedzeniem na dzień i godzinę.

tel.: 52 518 52 62

divider

Skip to content