IT Support Services

Poradnia logopedyczna dla dzieci i dorosłych

Zakres leczenia w Poradni Logopedycznej obejmuje profilaktykę zaburzeń mowy – ćwiczenia, gry i zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy), diagnoza i terapię wad wymowy u dzieci i osób dorosłych, rehabilitację poudarową, terapię opóźnionego rozwoju mowy oraz dysleksji (specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, które rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym), terapię zaburzeń mowy i komunikacji u osób dorosłych (afazji, dysartii, jąkania).

Jeżeli podejrzewasz u swojego dziecka nieprawidłowości w rozwoju mowy, niezwłocznie zgłoś się ze skierowaniem do poradni logopedycznej.

Najczęściej występującym zaburzeniem mowy u małych Pacjentów jest dyslalia (zaburzenia wymowy jednego, kilku bądź wielu dźwięków przejawiające się ich deformowaniem, zastępowaniem lub opuszczaniem, co powoduje, że w efekcie powstają brzmienia odbiegające od ogólnie przyjętej normy fonetycznej).

Nasza poradnia świadczy usługi zarówno dla dzieci , jak i osób dorosłych.


Pacjentów przyjmują:

Monika Waszak – mgr logopeda, specjalista neurologopedii


Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia gwarantuje bezpłatne porady dla osób ubezpieczonych

Rejestracja pod nr tel. 52 518 34 64 w godzinach pracy przychodni.

divider

Skip to content