IT Support Services

Profilaktyka

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program skierowany jest do pań w wieku 25 – 59 lat, które w ostatnich 3 latach nie wykonywały profilaktycznego badania cytologicznego oraz nie leczyły się z powodu raka szyjki macicy.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości nowotworem u kobiet w Polsce. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka około 4 milionów pań, a około 2 tysięcy umiera z tego powodu. Współczynnik zachorowania na ten rodzaj nowotworu w naszym kraju jest jednym z najwyższych w Europie.

Realizacja programu obejmuje:

  • cytologię
  • edukację zdrowotną, w ramach której będzie można uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy

Uwaga!!!

Cytologia ze względu na niski koszt i wysoką skuteczność jest najpopularniejszą metodą badań przesiewowych. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Zmiany przedrakowe są wyleczalne w 100%, a rak inwazyjny we wczesnym stadium, leczony odpowiednio, daje wysoki odsetek wyleczeń.

Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

tel.: 52 518 52 82


Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

ADRESACI- Osoby zadeklarowane do lekarza POZ, w wieku 35, 40, 45, 50, 55 roku życia,

w szczególności obciążone czynnikami ryzyka, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia. Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?

– wywiad w kierunku obciążenia chorobami układu krążenia i wypełnienie ankiety, badania biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu całkowitego, LDL i HDL, trójglicerydów oraz poziomu glukozy), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała BMI, badanie lekarskie i ocenę czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz edukację zdrowotną.

– w przypadku rozpoznania choroby układu krążenia – w zależności od wskazań medycznych, wydanie zleceń oraz skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Świadczenia są dostępne w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie. 

Czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia według Światowej Organizacji Zdrowia, do najistotniejszych:

– nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR >140/90 mmHg),

– zaburzenie gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL- cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL – cholesterolu),

– palenie tytoniu,

– niska aktywność ruchowa,

– nadwaga i otyłość,

– upośledzenie tolerancji glukozy,

– wzrost stężenia fibrynogenu,

– wzrost stężenia kwasu moczowego,

– nadmierny stres,

– nieracjonalne odżywanie,

– wiek,

– płeć męska,

– obciążenie genetyczne.

 

Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia. 


Program profilaktyki gruźlicy

ADRESACI – Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – pielęgniarka POZ

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

  • wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną.
  • w przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie. Świadczenia udzielane są także w warunkach domowych.

divider

Skip to content