Rejestracja odbywa się osobiście w godzinach od 7:30 do 18:00 lub telefonicznie od godziny 7:30 do godz. 18:00

Rejestracja ogólna

tel.: 52 518 34 64

rejestracja@cmnadbrda.pl

Rejestracja poradni dziecięcej

tel.: 52 518 52 62

Rejestracja ginekologiczna

tel.: 52 518 52 82

Rejestracja stomatologiczna

tel.: 52 518 53 67

Rejestracja zakładu rehabilitacji

tel.: 52 518 34 57

Personel rejestracji dokłada wszelkich starań by odebrać każdy telefon dzieląc czas pomiędzy pacjentów dzwoniących oraz pacjentów czekających w kolejce.

Warunkiem zarejestrowania do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest złożenie przez Pacjenta deklaracji wyboru.

Pierwsza wizyta w poradni specjalistycznej wymaga posiadania skierowania od lekarza POZ lub innego specjalisty świadczącego usługi w ramach umowy z NFZ. Skierowanie nie jest wymagane do poradni ginekologiczno-położniczej.

Nasza Przychodnia zapewnia swoim pacjentom niepełnosprawnym ruchowo oraz osobom leżącym bezpłatne wizyty lekarza i pielęgniarki w domu.

Okresowa kontrola stanu zdrowia i aktualnego leczenia powinna być przeprowadzana co 3-6 miesięcy w zależności od schorzenia. Termin wizyty można ustalić indywidualnie z lekarzem opiekującym się pacjentem lub lekarzem, który w danym dniu wykonuje wizyty domowe.

Choroby infekcyjne przebiegające z gorączką są konsultowane przez lekarzy w przychodni. Wyniki badań oraz wieloletnie doświadczenie pokazują, że takie postępowanie jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka powikłań. Zapewnia za to większy dostęp do lekarza osobom chorym w okresie zwiększonej zachorowalności.

Wizyty domowe wykonywane są od poniedziałku do piątku według harmonogramu dostępnego w rejestracji. Uzgadnianie wizyt domowych:

Poradnia POZ dla dorosłych w godz. 8:30-11:00

tel.: 792 000 108

Poradnia Dziecięca w godz. 8:30-10:30

tel.: 52 518 52 62


Od 1 stycznia 2013r. uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ).

1. Pacjent, który chce skorzystać z wizyty u lekarza jest zobowiązany przedstawić dokument z numerem pesel (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), w celu potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

2. W sytuacji gdy Pacjent otrzyma informację, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień do bezpłatnych świadczeń, powinien złożyć oświadczenie. Takie oświadczenie Pacjent składa tylko wówczas, gdy jest przekonany o swoim prawie do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

3. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, NFZ wystąpi z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.

4. Pacjent z niepotwierdzonym prawem do świadczeń, który nie złożył oświadczenia może skorzystać wyłącznie z wizyty odpłatnej według cennika.

divider

Skip to content